Můj CMS systém pro ASP.NET 2.0 v C#

4. 4. 2010 19:27:49

Můj CMS (MyCMS) Jaké má přednosti?

1) Plně objektový přístup do xml databáze. Nepotřebuje Sql Server! ( Proč platit za hosting s Sql že?). Logika je podobná jako v EntityFramework od Microsoftu.

2) V Cms zahrnut TinyMce editor. Má perfektní správu obrázků. Všechna čest.

3) Jednoduchá administrace, která se rozšiřovat na "velké systémy". Krasné doprogramování požadované funkčnosti...

4) Konzistentnost dat hlídá objektový přístup, možnost doprogramovat na jednotlivé entity vlastní složité validace.

5) Nepoužita žádná externí knihovna, vše nasypáno v App_Code, ale docela důsledně jsem hlídal namespace, a myslel jsem na to aby tento framework pro praci s Db se dal nasadit třeba i ve WinForm programovani.

7) Trochu podfukem jsem vyřešil Url Rewrtitting (Prostě právo zápisu pro IIS. Vše řeší pak MasterPage... )

6) Připravuji tento framework pro Sql.